De kwaliteit van de relatie
is de bron van vernieuwing.

Collectieve systeemontwikkeling gebeurt door duizenden individuele transformaties.

Ruimte maken voor systemische reflectie is daarom essentieel: voor training, persoonlijk proceswerk en voor begeleiding van initiatief en organisatie.We hoeven de tanker niet te draaien,
we mogen een vloot bootjes worden. Snel en wendbaar.

De overtocht


De wereld is in disbalans. Onze voorouders stonden dichter bij de natuur dan wij. Zij hadden een diepe relatie met de zelf-organiserende systemen van het natuurlijke leven. En ergens zijn we daar met onze cultuur tegenover komen te staan.
Nu we ons er bewust van zijn dat we daarmee een grens hebben bereikt, willen we het anders en de overtocht is begonnen.

De transitie van de samenleving kan grond vinden in het systemisch werk. In de School voor Samen vind je ondersteuning op jouw pad door te leren de systemische wetten te volgen. Die brengen je steeds dieper terug bij je eigen natuur en helpen je om je initiatieven te doen floreren.

Wij geloven er niet in dat je allerlei systemen moet aanpakken, als dat niet met je eigenheid overeenkomt. Wij geloven er ook niet in dat je andere mensen ‘mee’ moet krijgen. Als je de kracht aanboort van evenwichtig en natuurlijk bewustzijn, en die inzet op je eigen plek, ben je prima bezig om een heilzame impact uit te oefenen op de wereld om je heen. Niets meer en niets minder.

Wij zijn er van overtuigd dat wij mensen onze rol in de wereld als evenwicht-zoekende en -bewarende wezens voor grotere gehelen inhoud kunnen geven door het eigen innerlijk evenwicht te bewerkstelligen. We kunnen dienstbaar zijn aan het leven door goed te zorgen voor onszelf. Daarmee kunnen we een evenwicht herstellende impact hebben op onze omgeving.

De snelste manier om de wereld te redden is door zelfliefde.

Wie zegt dat de dingen ‘anders’ moeten
heeft een helder vertrekpunt nodig over hoé of wát dan anders.
Dat kunnen we vinden in de wetmatigheden van onze eigen natuur.

Daar ligt onze ‘common ground’.

Systemisch werk

Systemisch werk is fenomenologisch werk. We gaan voorbij aan subjectieve meningen en mentale concepten.
We ervaren allemaal de essentie van de werkelijkheid in ons. We voelen wat er in de onderstroom gaande is en wat ons beweegt om te handelen. We diepen die informatie op uit onszelf. We verschaffen elkaar ‘common ground’ om je als collectief op te kunnen baseren om in waarheid te kunnen samenleven.

Systemisch inzicht levert diep realisme ten behoeve van een menselijke ecologie. We kunnen daarmee individueel en collectief trauma helen.

Het systemisch werk laat zien dat wij als mensen de gave hebben om binnen complexe systemen precies te voelen hoe die werken, en om er ook als het ware over hen heen te kijken, naar hun werking in het grotere geheel. Als we tenminste bereid zijn onze eigen trauma’s en door pijn vervormde reflexen te doorzien en te helen. Dan kunnen we inzien wat de nodige aanpassingen zijn om de levensduur en stabiliteit van onze samenwerkingsverbanden te bevorderen, zonder dat we controle hoeven uit te oefenen of een machtsbeweging hoeven te maken. We kunnen, als we dat willen, en als we het aan gaan, sociale systemen bouwen vanuit vertrouwen en we zijn daartoe zelf het gevoels- en meetinstrument.

Het systemisch werk verschaft ieder van ons een natuurlijke weg die we kunnen begaan doordat het ons leert om in evenwicht samen te leven en samen te werken, in overeenstemming met hoe we gemaakt zijn. En, een leerproces over onszelf is een leerproces over de natuur van álle dingen.

Meedoen

Meedoen kan door met je persoonlijke proceswerk bezig te zijn, omdat jij daar zelf, op je eigen plek, een sterker natuurlijk gezag mee wilt ontwikkelen.

Meedoen kan door training, omdat je wil dat de inzichten zich via jouw werking verder mogen verspreiden in diverse sectoren van de maatschappij.

Meedoen kan door de maatschappelijke aspecten van jouw uitdagingen te onderzoeken in een traject op maat. Begeleiding van jouw initiatief of organisatie kan leiden tot natuurlijke ontwikkeling van de deelnemers en van het voorliggende werk.