Systemisch inzicht beschikbaar maken

voor de maatschappij

Wat is de School voor Samen?
Een samenwerkingsverband om te kunnen leren?
Of een leerweg die gaat over samenwerken?

Het is beiden!

Een ruimte voor ontwikkeling door samenscholing.
Een gezelschap voor het ongedwongen gesprek.
Een leerzame omgeving voor wie naar essentie zoekt.


Een betekenisverbond tussen vrije mensen. 

Jij voelt je misschien maar een druppel,
samen vormen we een irrigatiesysteem.

Ruimte voor menselijke ecologie

De wereld is in disbalans. Onze voorouders stonden dichter bij de natuur dan wij. Zij hadden een diepe, complexe relatie met het dynamische, onderling verbondene en overlappende, zelf-organiserende systeem dat ‘natuur’ heet. En ergens zijn we daar met onze ‘cultuur’ tegenover komen te staan.
Nu we ons er bewust van zijn dat we daarmee een grens hebben bereikt, willen we het anders. Maar hoe?

In de School voor Samen zoeken we naar wetmatigheden in systemen door de wetmatigheden van onze eigen natuur te volgen. We gaan op zoek naar toepassing van die patronen binnen de maatschappelijke systemen waar we deelgenoot van zijn. Patronen en wetmatigheden die ons de weg kunnen wijzen hoe we kunnen leven in overeenstemming met hoe we gemaakt zijn. Hoe zouden we ons moeten gedragen om binnen de grenzen te blijven die de natuur stelt? Dergelijke patronen en grenzen zijn er altijd geweest. We zijn er zelf als mensheid uit voortgekomen. En een onderzoek naar onszelf is dus ook een onderzoek naar de natuur van alle dingen.

Door onszelf, onze relaties en onze samenwerkingsverbanden opnieuw af te stemmen op de scheppingspatronen, kunnen we zelf in balans komen. Dat is de kern van het systemisch werk. Wij blijken hiermee bovendien onze rol als evenwicht-zoekende en -bewarende wezens voor grotere gehelen inhoud te kunnen geven. We kunnen dienstbaar zijn aan het leven.
Het systemisch werk laat zien dat wij als mensen de gave hebben gekregen om niet alleen binnen complexe systemen precies te voelen hoe die werken, maar om er ook als het ware over hen heen te kijken naar hun werking in het grotere geheel. Daardoor kunnen we dus ook – aanvankelijk op een beperkte schaal – gaan zien wat de nodige aanpassingen zijn om de levensduur en stabiliteit van onze eigen samenwerkingsverbanden te bevorderen. Op termijn zouden we van daaruit de grotere oplossingen moeten kunnen vinden die nodig zijn voor een duurzame balans en stabiliteit, misschien zelfs wel van het systeem van ‘de mensheid’ als geheel.

Wij hebben uiteraard niet de antwoorden op alle problemen in de wereld van nu. We kunnen wel inzicht te verwerven over het eigen aandeel. We kunnen onze eigen plek innemen en kennis te verwerven. We kunnen de maatschappelijke verbeeldingskracht voeden door patronen te observeren in en om onszelf. Laat ons hier het verlangen uitspreken dat dat bijdraagt aan collectief bewust handelen in overeenstemming met wat onze bestaansgrond van ons verlangt.

Systemisch werk is fenomenologisch werk. Het gaat uit van de directe fysieke ervaring. Hierin gaan we voorbij aan mentale dromen en subjectieve meningen. Hierin voelen we de essentie van de werkelijkheid. We diepen op wat er in de intuïtieve onderstroom is en wat ons nou eigenlijk beweegt om te handelen. Maatschappelijk systemisch inzicht kun je typeren als diep realisme ten behoeve van een menselijke ecologie. Het put informatie uit onze gezamenlijke geschiedenis, en verschaft daarmee ‘common ground’ om ons als collectief op te kunnen baseren en om in waarheid te kunnen samenleven.

Wie zegt dat de dingen ‘anders’ moeten
heeft heldere vertrekpunten nodig over hoé of wát dan anders.
Die kunnen we vinden in onze eigen natuur.

Daar ligt onze ‘common ground’.

Verder in Samenloop?

Loop je mee? We reizen als maatschappij in allerlei opzichten van de ene oever naar een andere. We gaan door een diepe shift. Jij neemt dat waar en je wilt een bijdrage leveren. Je zoekt naar perspectief. En dat verbind je aan de neiging om maatschappelijke problemen te willen oplossen. Je wilt dat er iets tot ontwikkeling komt, wat de naam ‘sociale duurzaamheid’ werkelijk verdient. En je wilt meedoen.

Wij geloven er niet in dat we allerlei systemen moeten veranderen. Wij geloven er ook niet in dat we andere mensen ‘mee’ moeten krijgen. Systemen veranderen zichzelf en de overtocht naar een nieuwe tijd voert ons in alle bescheidenheid in het ongewisse. Wél kan je iets doen aan de manier waarop je zelf op reis bent en je kan de aandacht brengen naar het proces van samenwerken zélf. Daarvoor is het om te beginnen bevorderlijk om een plek te hebben om naartoe te gaan en te delen wat er in je leeft.

Cruciaal in deze tijd is de kwaliteit van samenwerking. Hoe verzorg je dat?
Oplossingsrichtingen ontstaan in ontvouwend, eerlijk en prikkelend samenspel. Hoe krijg je dat op gang?

Richting vinden door vragen te stellen

Wij suggereren dat het voor een goede samenwerking wezenlijk is om je te richten op de uitdagingen die voor liggen. Je kunt alléén vertrekken vanaf de plek waar je bent, met de mensen met wie je bent. Vitaal is dat je daar met je aandacht bij aanwezig bent, bij wat er écht aan de hand is. Dat je denkkracht besteedt aan wat er speelt in de relaties waarin je betrokken bent de patronen die zich daarin voordoen. Waar zijn we nu? Hoe ben ik bezig? Zijn we eerlijk? Speel ik een spelletje? Draaien we onszelf een rad voor de ogen? En wat gebeurt er als we ons naar elkaar uitspreken?

De vragen die je in het alledaagse leven stelt, zijn geen teken van zwakte maar zijn de richtingbordjes naar de informatie die nodig is om verder te kunnen. De antwoorden zijn te vinden in onze intuïtieve dieptes. Die boren we aan middels maatschappelijke opstellingen en middels samenspraak.

De ontwikkeling die zich vanuit de dagelijkse vraagstukken opent, brengt jou en jouw samenwerkingsverbanden meer en meer naar een beoogd landschap. Wanneer je je concentreert op de keuze die ieder in het hier en nu te maken heeft, kom je dichter bij de balans in het geheel. Er is verder geen vast recept voor waar we nu zijn, behalve dan dat het enorm kan helpen om je te committeren aan regelmatige en serieuze reflectie. En telkens wanneer een hindernis overwonnen is, ben je een stap verder en sorteer je effecten in en met jouw team, groep, organisatie en in de wereld. 

Meedoen

Doe mee. Om je eigen wijsheid op te diepen. Omdat je menselijk, sociaal intelligent en gevoelig bent.
Opdat jij daar zelf, op je eigen plek, een sterker gezag mee ontwikkelt. En opdat het zich via jouw werk ook wijder zal verspreiden in diverse sectoren van de maatschappij.