Home

De bron van vernieuwing ligt in de kwaliteit van onze relaties. We hoeven het schip niet te keren. We mogen een vloot bootjes worden, snel, wendbaar, zwermend en goed op elkaar afgestemd.

Ontwikkeling van systemen gebeurt door duizenden individuele transformaties. Persoonlijk proceswerk is daarom essentieel voor maatschappelijke ontwikkeling. 

De tijd is nu

De wereld is in disbalans. Onze voorouders stonden dichter bij de natuur dan wij. Zij hadden een diepe relatie met het zelf-organiserend systemen dat de natuur is. En ergens zijn we daar met onze cultuur tegenover komen te staan.

Nu we ons er bewust van zijn dat we een grens hebben bereikt, willen we het anders. We zien aankomen dat de wal het schip keert. Van ons mensen vraagt het een groeisprong. Die kan grond vinden in het systemisch werk, omdat dat je op een diep niveau terugbrengt bij de wetmatigheden van je eigen natuur. Die helpen je om jouzelf, je sociale omgeving en je initiatieven op natuurlijke wijze te doen floreren.

Wij geloven er niet in dat we allerlei systemen in hun geheel moeten aanpakken. Dat is niet hoe ontwikkeling tot stand komt. Wij geloven er ook niet in dat je andere mensen ‘mee’ moet krijgen. Wij geloven in relatie- en proceskwaliteit. Als je de kracht voelt van evenwichtig en natuurlijk zelf-bewustzijn, en als je die inzet op je eigen plek, in jouw samenwerkingsverbanden en relaties, dan doe je precies wat er nodig is. De impact die je daarmee op je omgeving uitoefent is heilzaam en ontwikkeling bevorderend. Niets meer en niets minder.

Wij zijn er van overtuigd dat we als mens onze rol als evenwicht-zoekende en -bewarende wezens voor het grotere geheel inhoud kunnen geven, door het eigen innerlijk evenwicht te bewerkstelligen. We kunnen dienstbaar zijn aan al het leven, door goed te zorgen voor het leven in onszelf. Want wie in evenwicht is in zichzelf, brengt evenwichtigheid in zijn omgeving. Onze diepste menselijkheid is onze hoogste collectieve mogelijkheid.

Wie zegt dat de dingen ‘anders’ moeten heeft een helder vertrekpunt nodig over hoé of wát dan anders. Dat kunnen we vinden in de wetmatigheden van onze eigen natuur.
Daar ligt onze menselijke ‘common ground’.

Systemisch werk

Systemisch werk is fenomenologisch werk dat steunt in natuurwetten. Het gaat voorbij aan subjectieve meningen en mentale concepten en werkt met onze aangeboren gevoeligheid voor relationele dynamiek.

We ervaren allemaal de waarachtige essentie van menselijke relaties in ons. We voelen wat er in de onderstroom gaande is en wat ons beweegt of terughoudt om te handelen. We diepen die informatie op uit onszelf. We verschaffen elkaar ‘common ground’, zodat we ons als collectief kunnen baseren op die onderliggende waarheid. Een voorwaarde om in onderling vertrouwen te kunnen samenleven.

Systemisch inzicht is gebaseerd op diep realisme over de menselijke ecologie. We kunnen daarmee individueel en collectief trauma helen. En wanneer trauma heelt, wordt de realiteit vloeibaar. Het strakke raakt verzacht en er komt energie vrij voor creativiteit, spel en plezier. 

Het systemisch werk laat zien dat wij als mensen de gave hebben om antwoorden te vinden op de problemen en knelpunten die er door onze systemen ontstaan. Hoe complex ze ook zijn. Het laat ook zien dat we er toe in staat zijn om over onze huidige moeilijkheden heen te kijken, en nieuwe oplossingen te vinden, door het perspectief in te nemen van het grotere geheel.
Als we tenminste bereid zijn om uit te zoomen en om naar die moeilijkheden te kijken in hun ruimere context. Dan kunnen we zien wat de nodige aanpassingen zijn om de levensduur en stabiliteit van onze samenwerkingsverbanden te bevorderen, zonder dat we controle hoeven uit te oefenen of een machtsbeweging hoeven te maken. We kunnen, als we dat willen, en als we het aan gaan, sociale systemen bouwen vanuit vertrouwen. We zijn daartoe zelf het gevoels- en meetinstrument.

Het systemisch werk verschaft ieder van ons een natuurlijke weg die we kunnen begaan doordat het ons leert om in evenwicht samen te leven en samen te werken, in overeenstemming met hoe we gemaakt zijn. En, een leerproces over onszelf is een leerproces over de natuur van álle dingen.

Meedoen

  • kan door met je persoonlijke proceswerk bezig te zijn, omdat jij daar zelf, op je eigen plek, een sterker natuurlijk gezag mee wilt ontwikkelen.
  • kan door training, omdat je wil dat de inzichten zich via jouw werking verder mogen verspreiden in diverse sectoren van de maatschappij.
  • kan door de maatschappelijke aspecten van jouw uitdagingen te onderzoeken in een traject op maat. Begeleiding van jouw initiatief of organisatie kan leiden tot natuurlijke ontwikkeling van de deelnemers en van het voorliggende werk.