aanbod

kennismaken:

Ben jij nieuwsgierig naar de School voor Samen? Wat leuk.
Wij zijn ook nieuwsgierig naar jou.
Vanaf september zijn er daarom de ‘Samenspraak’-avonden in Driebergen.
Maar je hoeft daar niet op te wachten en kunt ook altijd een afspraak maken voor een persoonlijke ontmoeting.

samenscholen:

Samenspraak – voor Iedereen
Een keer per maand op een woensdagavond met een open kring het ongedwongen gesprek voeren over zaken die je ten diepste beroeren. Onder zorgvuldige begeleiding.
lees meer

Verder met Elkaar – Leerwerkplaats voor vragenstellers
Een keer per maand een hele dag, ergens op een rustige plek ‘buiten de tijd’ inzichten opdiepen met maatschappelijke opstellingen. Om er even helemaal uit te zijn en te kunnen reflecteren op hoe je je verhoudt tot wat er gebeurt in het huidige tijdgewricht.
lees meer

Verder met de Wereld – systemische ontwikkelkunst voor proceswerkers – Inge Knoope
Een training van vijf dagen om op een integrale wijze te leren omgaan met de talloze systemische uitdagingen in je werken met mensen. Voor wie de ambitie heeft om uit te groeien tot spel-veranderende procesbegeleider.
lees meer

Verder met Jezelf – zelfontwikkeling voor roergangers – Inge Knoope
Een doorgaande procesgroep voor jouw ontwikkeling. Wanneer je er voor kiest om een tijdje te investeren in jezelf. Deze groep is geschikt voor mensen die bereid zijn om kritisch te reflecteren op zichzelf en daarvan willen groeien.
lees meer