Leerwerkplaats voor vragenstellers

Verder met Elkaar

Welk initiatief je ook neemt,
wanneer je daarmee de juiste plek inneemt in het grotere geheel
zal het initiatief zélf niet alleen vrucht dragen

maar zal het ook de ontwikkeling van anderen – en dus van het geheel –
in positieve zin beïnvloeden.

Herken je dat effect? Je wilt iets bereiken maar door er in een rechte lijn naartoe te willen bewegen, veroorzaak je je eigen tegenkrachten. Er gebeurt ook altijd iets buiten je blikveld waar je geen rekening mee hield. De werkelijkheid is complex: contextueel, meerlagig en multidimensionaal.
Met (maatschappelijke) opstellingen werken helpt dan, omdat je daarmee tegemoet komt aan de complexiteit van de werkelijkheid. Je zou het werken met opstellingen ook optimaal realisme kunnen noemen. Het enige waar we geloof aan hechten, is aan wat er wérkelijk gebeurt. En dat is nu eenmaal contextueel, meerlagig en multidimensionaal.

Systemisch werk is een manier om
evolutionaire intelligentie aan te boren.

De systemische manier van vragen stellen, prikkelt de maatschappelijke en sociologische verbeeldingskracht. We krijgen beelden te zien over hoe de sociale ordening er uit kan zien, zonder dat we het zelf hoeven te beredeneren.
Wat we beredeneren komt altijd voort uit wat we al kennen en de percepties die we al hadden. We neigen daarmee onze innerlijke voorstellingen op te leggen aan de realiteit. Daarmee blijven de dingen bij het oude. In opstellingen breken we die mentale voorstellingen helemaal af en beperken we ons tot hoe zich iets in werkelijkheid voltrekt of zou kunnen voltrekken.

In maatschappelijke opstellingen leggen we onze menselijke verlangens, gedragingen, intenties en drijfveren langs de ecologische meetlat van onze diepere evolutionaire intelligentie. Ze verschaffen ons dus een manier om met het leven zélf samen te werken.

Een leerwerkplaats geeft:

  • gelegenheid om vragen in te brengen over maatschappelijke velden
  • kans tot kennismaking voor nieuwsgierigen
  • praktijkoefening voor deelnemers
  • ontwikkeling en bijscholing voor opstellers en andere deskundigen

Bij een leerwerkplaats kun je kennis en inzichten opdoen, vragen stellen, nieuwe verbanden leggen, systemische oefeningen doen en mensen leren kennen.

Met maatschappelijke opstellingen beoefen je een integrale kijk op de wereld. Je verdiept je besef over hoe je zélf met jouw werk onderdeel bent van, en een bijdrage bent aan die wereld.

Waarom zou je komen?

  • Kom je vraag inbrengen wanneer je een casus hebt over een ondoorzichtige kwestie
  • Kom je licht opsteken over de manier van werken bij de School voor Samen, bijvoorbeeld als je systemisch bent opgeleid of lang een andere weg geïnteresseerd bent geraakt in de toepassing van het systemisch werk op maatschappelijke velden
  • Kom meedoen als je zin hebt, en er in z’n algemeenheid behoefte aan hebt om je blik te verruimen en meer samenhang te verwerven in denken en handelen.

De belangrijkste kennisbron die er met maatschappelijke opstellingen wordt opengelegd, is onze eigen natuur. Daarom is het de basis voor menselijke ecologie, die van zichzelf contextueel is, meerlagig en multidimensioneel. In die ruimte opent zich de weg voor kwalitatief hoogstaande processen van samenwerking en verbinding in essentie.

Kijk bij het aanbod voor de planning.